Letní rehabilitační pobyt (červenec 2024)

Vážení přátelé, milí kamarádi!

dovolujeme si vás pozvat na XXXV. letní rehabilitační pobyt s názvem OSADA KOPÁNKY.

Pobyt je určený pro mladé a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Zúčastnit se mohou samostatně nebo v doprovodu rodiče, sourozence či asistenta. Účastníci bez doprovodu jsou rozděleni do skupin, o každou skupinu se starají dva vedoucí z řad dobrovolníků. Zdravotní péči zajišťuje zdravotník.

Hlavní náplní Letního rehabilitačního pobytu jsou tělovýchovné aktivity (sportovní hry, vycházky, plavání, rehabilitační cvičení) a rukodělné činnosti.

Termínstředa 24. července 2024 – sobota 3. srpna 2024 (pobyt začíná obědem a končí snídaní).

Místo: rekreační středisko Kopánky, Mikulčin vrch 214, 687 74 Starý Hrozenkov.

Ubytování: dřevěné chaty rozdělené na dvě samostatné jednotky (každá pro 4 osoby s vlastním sociálním zařízením) a čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením ve zděné budově. Objekt není bezbariérový!

Strava: 5x denně včetně pitného režimu.

Doprava: vlastní.

Cena: 13 100 Kč. V případě získání finančních prostředků z dalších zdrojů (dotace, dary apod.) bude po jejich obdržení příslušná částka účastníkům vrácena. Cena zahrnuje ubytování, stravu a náklady na zajištění pobytu.

V případě zájmu o pobyt vyplňte přihlášku. Pečlivě, prosím, vyplňte všechny požadované údaje a podepsanou přihlášku zašlete nejpozději do 29. února 2024 buď naskenovanou (ne ofocenou) e-mailem nebo v tištěné podobě poštou.

Zálohu ve výši 6 500 Kč, prosím, uhraďte rovněž do 29. února 2024 osobně nebo na účet 1668230257/0100 (uveďte, prosím, jméno kvůli identifikaci platby).

Další aktuální informace k pobytu vám budeme průběžně zasílat na základě vaší přihlášky.

Těšíme se na vás!