Zájezd do Györu

Zájezd do Györu

Vážení rodiče, milí přátelé!

Zveme Vás na jednodenní zájezd do termálních lázní v Györu. Akci  „Aby klouby nebolely“ pořádáme v rámci projektu Zdravé město Hodonín – Dny zdraví.

Termín: úterý 2. října 2018

Odjezd: 6:30 hod. z Hodonína od autoservisu Chaloupka, Svatopluka Čecha 11 (dle domluvy i Lužice a ČS Hrušky)

Návrat: do 19:00 hod. na stejné místo

 


S sebou:

  • občanský průkaz nebo cestovní pas (DOKLAD MUSÍ MÍT VŠICHNI ÚČASTNÍCI)a ZTP průkaz (pokud vlastníte);
  • peníze (forinty – HUF) na případné občerstvení – nutno vyměnit před odjezdem, v místě není možnost výměny;
  • plavky, ručník a župan, přezůvky – nejlépe gumové pantofle, žabky apod.

Během dne lze přímo v lázních koupit kávu a nápoje, od 12 hodin se prodává teplé jídlo.

Oblečení a zavazadla budete mít po celý den bezplatně uložena v uzamykatelných skříňkách v šatně. Šatna je vybavena převlékacími kabinkami a k dispozici jsou i fény na vysušení vlasů.

Přihlášení: přihlásit se můžete nejpozději do 27.9.2018 u J. Soldánové nebo J. Čuprové. Uveďte prosím jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo účastníka, abychom mohli zajistit jednodenní cestovní pojištění.

Cena: 200,- Kč pro členy SPMP Hodonín, 300,- Kč pro nečleny SPMP Hodonín

V ceně je zahrnuto celodenní vstupné do lázní (využíváme snížené skupinové vstupné) a jednodenní cestovní pojištění. Náklady na zájezd jsou částečně hrazeny z dotace Města Hodonína. Platbu je nutné provést rovněž nejpozději do 27.9.2018 buď v hotovosti u J. Čuprové nebo
J. Soldánové, poštovní složenkou na níže uvedenou adresu nebo převodem na účet. Číslo účtu je 1668230257/0100 – nezapomeňte prosím uvést do zprávy pro příjemce vaše jméno kvůli identifikaci platby.

V případě zrušení přihlášky a zajištění náhradníka bude částka vrácena zpět v plné výši, v případě zrušení přihlášky bez zajištění náhradníka bude vrácena polovina uhrazené částky.

 

Těšíme se na viděnou!