Občasník (prosinec 2015)

Vážení rodiče, milí přátelé!

Konec roku je vhodnou příležitostí ohlédnout se za tím, co se nám podařilo či nepodařilo. Ne všechny akce vyšly přesně podle našich plánů a některé přípravy probíhaly složitě. Ale na druhou stranu to, co původně vypadalo jako komplikace či z čeho jsme měli obavy, vyšlo nakonec lépe, než bychom si troufli doufat. A i když v průběhu roku přišlo i pár smutnějších chvil, věřím, že těch hezčích a příjemnějších bylo mnohem víc.

Konec roku je také vhodnou příležitostí zamyslet se nad tím, co uděláme pro to, abychom v dalším roce měli kolonku „nepodařilo se“ pokud možno prázdnou.

K tomu mi dovolte popřát vám do nového roku zejména hodně zdraví, pohody, dobré nálady a síly zvládnout vše, co nám příští dny přinesou.

Jitka Soldánová

Přečíst občasník