LRP Poklad na hradě Kopánky (červenec 2021)

Milí přátelé, vážení rodiče!

Věříme, že situace zůstane i nadále příznivá, takže bude možné pro přihlášené účastníky Letní rehabilitační pobyt SPMP v termínu 21. – 31. 7. 2021 v RS Kopánky uspořádat.

LRP

Na pobyt jsme získali dotaci z Ministerstva zdravotnictví. Díky tomu se podařilo snížit cenu pobytu na 6500 Kč. Tuto částku prosím uhraďte do 25. 6. 2021 převodem na účet 1668230257/0100, nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést jméno účastníka kvůli identifikaci platby. Případně je možné platbu zaslat na níže uvedenou adresu.

Dále je potřeba dodat:

Posudek o zdravotní způsobilosti – údaje o účastníkovi vyplní a podepíše účastník/opatrovník, zdravotní stav potvrdí ošetřující lékař účastníka (potvrzení lékaře je nezbytné pro přiznání dotace).

Dotazník – vyplňte prosím Vy.

Vyplňování formulářů prosím věnujte náležitou pozornost i v případě, že s námi jezdíte na pobyty opakovaně. Vyplňte je prosím podle skutečnosti a o řádné vyplnění prosím požádejte i ošetřujícího lékaře. Úplné a pravdivé informace jsou velmi důležité v případě poskytnutí neodkladné pomoci a mají velký význam pro bezproblémový průběh pobytu.

Posudek o zdravotní způsobilosti a Dotazník doručte prosím nejpozději do 25. 6. 2021 na adresu:

SPMP ČR pobočný spolek Hodonín
Erbenova 8
695 03 Hodonín

Pokyny k nástupu na pobyt Vám zašleme nejpozději 14 dní před začátkem pobytu, předpokládaný nástup na pobyt bude 21. 7. 2021 mezi 10:00 až 11:30, začínat budeme obědem. S pokyny k nástupu Vám zároveň pošleme i formulář k potvrzení o bezinfekčnosti. Bezinfekčnost na covid-19 bude možné prokázat potvrzením o prodělaném očkování nebo potvrzením o ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění covid-19 nebo PCR testem (upřesníme podle aktuálně platných nařízení).

Abyste si mohli již předem připravit vše potřebné, připravili jsme pro vás také seznam doporučeného vybavení.

I pro letošní rok jsme pro vás připravili speciální táborový blog, nezapomeňte jej sledovat!

Za všechny organizátory a vedoucí se těší

Ing. Jitka Soldánová
hlavní vedoucí letního rehabilitačního pobytu

Sdílejte článek s ostatními!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print