Zájezd do termálních koupelí ve Veľkém Mederu (duben 2024)

Vážení rodiče, milí přátelé!

Na zájezd do termálních lázní v Györu se vzhledem k podmínkám nepřihlásil dostatek účastníků, takže musel být zrušený. Protože jsme se ale návštěvy termálních lázní úplně nevzdali, rozhodli jsme se vyzkoušet novou lokalitu a zveme vás na zájezd do Veľkého Mederu.

Termín: úterý 23. dubna 2024.

Odjezd: v 6:30 z Hodonína od autoservisu Chaloupka, Svatopluka Čecha 11. Dle domluvy je možný nástup na ČS Hrušky případně na jiných místech.

Návrat: cca v 19:00 na stejné místo.

Cena: 650 Kč za osobu.

V ceně je zahrnuto celodenní vstupné do termálních koupelí ve výši 13 eur (využíváme snížené skupinové vstupné) a doprava (na dopravu jsme získali dotaci města Hodonín).

Přihlášky: nejpozději do 15. dubna 2024 u Jitky Soldánové. Uveďte prosím jména všech účastníků.

Platba: zájezd je nutné uhradit rovněž nejpozději do 15. dubna 2024 buď převodem na účet nebo v hotovosti u J. Čuprové. Číslo účtu je 1668230257/0100 – nezapomeňte prosím uvést do zprávy pro příjemce vaše jméno kvůli identifikaci platby.

V případě neúčasti bez zajištění náhradníka bude po konečném vyúčtování vrácena pouze část za nevyčerpanou vstupenku.

Další informace:

Všichni účastníci musí mít s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.
V areálu je možné konzumovat jídlo a pití v prostorách k tomu vyhrazeným.
V restauracích a bufetech v areálu je možné platit eury nebo čipovými hodinkami, které lze nabít u pokladny. Nevyčerpaná část je při odchodu vrácena. 

Těšíme se na viděnou!