SPMP Hodonín

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. je spolek s celorepublikovou působností, který byl založen v roce 1969. Veškeré informace o něm naleznete na oficiálních stránkách SPMP. Pobočný spolek Hodonín aktivně pracuje od roku 1973 v souladu se Stanovami SPMP ČR. Jeho členy jsou lidé s mentálním postižením, jejich rodiče a další rodinní příslušníci a přátelé. V současné době má více než 140 členů.

Ve své činnosti se zaměřujeme na podporu lidí s mentálním postižením a jejich rodin, stejně jako na osoby s mentálním a kombinovaným postižením žijící v některém typu zařízení. Pro tuto cílovou skupinu organizujeme zejména volnočasové aktivity. Naše organizace nemá stálé zaměstnance a nezajišťuje žádnou pravidelnou (např. klubovou) činnost.

Jak nám můžete pomoci?

  • Rozšířením členské základny – staňte se členem SPMP Hodonín.
  • Podílením se na naší činnosti.
  • Poskytnutím materiálního nebo finančního daru.

Zprávy o činnosti a hospodaření

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018