LRP Detektivní příběhy (léto 2016)

V termínu od 27. července do 6. srpna 2016 probíhal v rekreačním středisku Kopánky již 27. letní rehabilitační pobyt pro mladé a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

Účastníci ve věku od 19 do téměř 60 let byli rozděleni do čtyř detektivních skupin (Sherloci, Očka, Stopaři a Četníci) a během celého pobytu pomáhali paní Colombové (kterou měli tu čest jako první spatřit) a doktoru Watsonovi, majitelům detektivní kanceláře W&C, rozplétat zamotané případy. Například se jim podařilo identifikovat uprchlé trestance z věznice v Mřížovicích, pomoct Celní správě při akci proti pašerákům exotického ptactva, usvědčit podle otisku prstu vraha Zlaty Bohaté nebo za pomoci krevních stop vypátrat a dopadnout zloděje, který vyloupil cukrářství Dorotky „Dobrotky“. S ohledem na zaměření pobytu bylo do programu pravidelně zařazováno také rehabilitační cvičení, a pokud to dovolovalo počasí, využívali účastníci také bazén.

Ne vždy však bylo pátrání pouze na detektivech z Kopánků. S usvědčením pachatele s pomocí krve jim pomohla Nemocnice TGM Hodonín. V pondělí 1.8. přijely na návštěvu paní ředitelka  a vrchní laborantka z Oddělení laboratorní medicíny. Abychom mohli usvědčit vraha Zlaty Bohaté, museli jsme se nejprve něco dozvědět o otiscích prstů a jejich snímání. Proto jsme velmi ocenili návštěvu Policie ČR, která proběhla v neděli 31. července a při které za námi přijeli dva policisté z prvosledové hlídky Obvodního oddělení PČR Uherský Brod a kriminalistický technik ze Služby kriminální policie a vyšetřování z Uherského Hradiště.

Pobyt však nebyl věnován pouze řešení případů. Pro účastníky byly připraveny dvě diskotéky, táborák a v sobotu 30. července proběhlo také vystoupení muzikantů z CM Grajcar z Dolních Bojanovic, se kterými jsme si hezky zazpívali.

Celý pobyt proběhl v příjemné a pohodové atmosféře plné radosti a nadšení z úspěchů při řešení jednotlivých případů. Za svou snahu byli účastníci pobytu odměněni nejen potleskem a uznáním, ale také odměnami. Část z nich poskytlo také Město Hodonín. Pro účastníky je každoroční pobyt možností setkání se s přáteli z jiných měst, pro rodiče a opatrovníky se pak jedná o čas, který mohou věnovat sami sobě, regeneraci a odpočinku. I když se vždy snažíme připravit program tak, aby byl maximálně různorodý a zahrnoval aktivity všestranně rozvíjející účastníky, mnohé bychom nedokázali bez pomoci a podpory sponzorů a hostů, kteří za námi (mnohdy ve svém volném čase a z vlastní vůle) přijedou. Za to jim všem patří náš velký dík.

Už teď se všichni moc těšíme na LRP 2017 zase na Kopánkách v termínu 26.7. – 5.8.2017.

Podívejte se na fotky!