O nás

About images
Tým SPMP Hodonín

Jsme společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. je spolek s celorepublikovou působností. Byl založen v roce 1969. Veškeré informace naleznete na oficiálních stránkách SPMP na adresewww.spmpcr.cz. Pobočný spolek Hodonín aktivně pracuje od roku 1977 v souladu se Stanovami SPMP ČR. Jeho členy jsou lidé s mentálním postižením, jejich rodiče a další rodinní příslušníci a přátelé. V současné době má pobočný spolek Hodonín více než 160 členů.

 

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?

 

 • Rozšířením členské základny - staňte se členem SPMP Hodonín.
 • Podílením se na naší činnosti.
 • Poskytnutím materiálního nebo finančního daru.

Ve své činnosti se zaměřujeme na podporu lidí s mentálním postižením a jejich rodin, stejně jako na osoby s mentálním a kombinovaným postižením žijící v některém typu zařízení. Pro tuto cílovou skupinu organizujeme zejména volnočasové aktivity. Naše organizace nemá stálé zaměstnance a nezajišťuje žádnou pravidelnou (např. klubovou) činnost.

Z tisku

 • Titulek 1

  Titulek 1

 • Titulek 2

  Titulek 2

 • Titulek 3

  Titulek 3

Hlavní náplň činnosti

Naší hlavní náplní je zejména organizování

Rehabilitačních pobytů

pro děti a dospělé s mentálním postižením

Víkendových pobytů

pro rodiče s dětmi s mentálním postižením

Výletů a zájezdů

Jednodenních a vícedenních

Společenského odpoledne

ve spolupráci s SPMP Brno, SPMP Zlín a SPMP Třebíč.

Podporují nás

Finanční prostředky na provoz a organizování akcí získáváme výhradně z ročních členských příspěvků ve výši 200 Kč (členové s mentálním postižením platí příspěvek ve výši 100,- Kč), dále z darů a dotací. Proto s díky přivítáme každou Vaši pomoc.

V roce 2015 jsou akce realizovány v rámci projektů "Společnost pro všechny", "Společenské odpoledne" a "Spolu celý rok", "V zdravém těle zdravý duch (a naopak)".

Projekt "Spolu celý rok" finančně podpořil Jihomoravský kraj, projekt "Společnost pro všechny" a "Společenské odpoledne" podpořilo Město Hodonín a projekt "V zdravém těle zdravý duch (a naopak)" Jihomoravská komunitní nadace.