O nás

About images
Tým SPMP Hodonín

Jsme společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. je spolek s celorepublikovou působností. Byl založen v roce 1969. Veškeré informace naleznete na oficiálních stránkách SPMP na adrese www.spmpcr.cz. Pobočný spolek Hodonín aktivně pracuje od roku 1977 v souladu se Stanovami SPMP ČR. Jeho členy jsou lidé s mentálním postižením, jejich rodiče a další rodinní příslušníci a přátelé. V současné době má pobočný spolek Hodonín více než 160 členů.

 

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?

 • Rozšířením členské základny - staňte se členem SPMP Hodonín.
 • Podílením se na naší činnosti.
 • Poskytnutím materiálního nebo finančního daru.

Ve své činnosti se zaměřujeme na podporu lidí s mentálním postižením a jejich rodin, stejně jako na osoby s mentálním a kombinovaným postižením žijící v některém typu zařízení. Pro tuto cílovou skupinu organizujeme zejména volnočasové aktivity. Naše organizace nemá stálé zaměstnance a nezajišťuje žádnou pravidelnou (např. klubovou) činnost.

Z tisku

 • Hodonínské listy 4/2020

  Hodonínské listy 4/2020

 • Hodonínské listy 01/2020

  Hodonínské listy 01/2020

 • Hodonínské listy 09/2019

  Hodonínské listy 09/2019

 • Nemocnice Hodonín 07/2019

  Nemocnice Hodonín 07/2019

 • Hodonínské listy 06/2019

  Hodonínské listy 06/2019

 • Hodonínské listy 06/2019

  Hodonínské listy 06/2019

 • Hodonínské listy 12/2018

  Hodonínské listy 12/2018

 • Hodonínské listy 09/2018

  Hodonínské listy 09/2018

 • Hodonínské listy 06/2018

  Hodonínské listy 06/2018

 • Hodonínské listy 01/2018

  Hodonínské listy 01/2018

 • Hodonínské listy 11/2017

  Hodonínské listy 11/2017

 • Hodonínské listy 9/2017

  Hodonínské listy 9/2017

 • Nové Slovácko 22.08.2017

  Nové Slovácko 22.08.2017

 • Hodonínské listy 6/2017

  Hodonínské listy 6/2017

 • Hodonínské listy 1/2017

  Hodonínské listy 1/2017

Hlavní náplň činnosti

Naší hlavní náplní je zejména organizování

Rehabilitačních pobytů

pro děti a dospělé s mentálním postižením

Víkendových pobytů

pro rodiče s dětmi s mentálním postižením

Výletů a zájezdů

Jednodenních a vícedenních

Kulturních akcí

Společenské odpoledne, Mikulášská apod.

Podporují nás

Finanční prostředky na provoz a organizování akcí získáváme výhradně z ročních členských příspěvků ve výši 200 Kč (členové s mentálním postižením platí příspěvek ve výši 100 Kč), dále z darů a dotací. Proto s díky přivítáme každou Vaši pomoc.

Město Hodonín finančně podpořilo projekty Společnost pro všechny, Mikulášská besídka a Společenské odpoledne.