Společenské odpoledne (listopad 2016)

Nebývalo zvykem, aby se Společenské odpoledne SPMP konalo dva roky po sobě na stejném místě. Protože to však loni vypadalo, že by se akce letos nemusela konat vůbec, bylo nám líto přerušit dlouholetou (podle neověřených zdrojů více než třicetiletou) tradici a ujali jsme se jejího pořádání i v letošním roce.

V sobotu 5. listopadu kolem jedné hodiny se pomalu naplnil sál restaurace Marina v Hodoníně více než 130 tancechtivými účastníky. Zahájení se ujala předsedkyně SPMP Hodonín Jitka Soldánová, která všechny přítomné přivítala a zároveň také kvůli pracovním povinnostem omluvila starostu města Hodonína Mgr. Milana Lúčku, který nad akcí převzal záštitu. Bohužel se tentokrát nemohla dostavit ani ředitelka Nemocnice T.G. M. v Hodoníně MUDr. Věra Dostálová. Nicméně jak od Nemocnice TGM, tak od města Hodonín se nám dostává velké podpory. Za finančního příspěvku z grantu města se konalo i Společenské odpoledne a tak na účastníky čekal nejen drobný dárek, ale také malé koláčkové pohoštění.

Po pár organizačních informacích už nic nebránilo tomu, aby se mikrofonu chopila zpěvačka skupiny ORION Lenka Mikušová. Ta se společně se svým kolegou po celé odpoledne postarala o plný parket, kde se nejen tančilo, ale mnohdy i společně zpívalo. Chvíle oddechu pro naše tanečníky nastala jen při vystoupení stepařek z tanečního klubu Black&White z Hodonína.  Ty si pro nás připravily tři vystoupení a my jsme obdivovali nejen kostýmy, ale hlavně hbité nohy tanečnic.

I když se pět hodin zdá jako dlouhá doba, při tanci a zábavě uteklo hrozně rychle. Ani jsme se nenadáli a přišla chvíle, kdy pomyslnou štafetu v pořádání převzal Petr Kučera z SPMP Brno. Tak příští rok v Modřicích na shledanou!

Na fotky se podívejte v naší fotogalerii!