Členské příspěvky za rok 2020

Prosíme o úhradu členských příspěvků na rok 2020.

Členské příspěvky
(zdroj: Freepik)

Roční členský příspěvek činí 200 Kč za člena resp. 100 Kč za člena s mentálním postižením. V hotovosti jej můžete jej uhradit 6. března 2020 na členské schůzi. Pokud nemáte možnost se členské schůze zúčastnit a dosud jste členský příspěvek na rok 2020 nezaplatili, uhraďte jej, prosím, buď převodem na účet č. 1668230257/0100 (uveďte vaše jméno kvůli identifikaci platby) nebo složenkou na adresu SPMP ČR pobočný spolek Hodonín, Erbenova 8, 695 03 Hodonín.

Děkujeme!