Společenské odpoledne (říjen 2020) – ZRUŠENO

Společenské odpoledne - pozvánka

Přestože nás velice mrzí, že přerušíme dlouholetou tradici pořádání Společenského odpoledne, rozhodl výbor SPMP ČR pobočný spolek Hodonín tuto akci pro letošní rok zrušit. Ráda bych poděkovala panu Liboru Střechovi, starostovi Města Hodonín, za záštitu, kterou nad akcí převzal, Lence a Františkovi ze skupiny ORION a Erice Hrbáčové z tanečního klubu Black and White Hodonín za spolupráci při zajištění programu, Kláře Zahradníkové za grafické zpracování pozvánky a všem dalším, kteří se podíleli na probíhajících přípravách.

Bohužel tak štafetový kolík zatím zůstává v Brně a my si ho rádi převezmeme v příštím roce.