Novinky z SPMP ČR: Setkání předsedů SPMP ČR

Od pátku 22. října 2021 se v Praze konalo setkání předsedů SPMP ČR. Sešli jsme se v omezeném počtu kvůli několika nařízeným karanténám, ale i tak byl víkend plodný.

Tématem tohoto setkání bylo „Bydlení pro lidi s mentálním postižením: současný stav a budoucí představy“.

V pátek proběhly návštěvy vybraných pobytových služeb v Praze a večer první neformální diskuze. V sobotu a v neděli zazněly informace o tom, jak je možné iniciovat vznik nové služby. Společně jsme také pracovali na formulování argumentace pro vznik nových služeb. Svoje bohaté a letité zkušenosti s „bojováním“ za svoji službu s ostatními sdílela paní Ivana Ambrosová, předsedkyně SPMP ČR.

Pobytovým službám a jejich budoucí podobě věnujeme v našem týmu poslední dobou zvýšenou pozornost, protože víme, že je to zásadní téma pro většinu lidí
s mentálním postižením i jejich blízké. V rámci projektu Z hnízda připravujeme manuál pro všechny, kterým kvalitní služby pro jejich děti chybí a chtěli by se zasazovat o jejich rozšiřování.

Za SPMP ČR pobočný spolek Hodonín se setkání předsedů účastnila paní Marie Ivičičová. Její postřehy z této akce vám přineseme v samostatném článku.