Členské příspěvky na rok 2022

Děkujeme všem, kteří řádně zaplatili členský příspěvek za rok 2021. Od ledna je možné zaplatit příspěvky na rok 2022. Výše ročního členského příspěvku je 100 Kč pro členy s mentálním postižením a 200 Kč pro ostatní členy. Úhradu proveďte nejlépe převodem na účet 1668230257/0100 (nezapomeňte uvést jméno plátce). Příspěvky lze zaplatit také osobně u paní Jarmily Čuprové např. na některé z pořádaných akcí.