Členská schůze (březen 2022)

V pátek 25. března 2022 se po dvouleté přestávce konala členská schůze pobočného spolku SPMP Hodonín. Přítomné členy předsedkyně seznámila s výroční zprávou o činnosti a hospodaření a s plánem akcí na letošní rok. Členové schválili delegáty na Národní konferenci SPMP ČR, která se bude v září konat v Praze. Jednomyslně bylo také odsouhlaseno zvýšení ročního členského příspěvku od roku 2023 a to na 300 Kč, resp. 200 Kč pro členy s mentálním postižením.

Usnesení členské schůze najdete zde a pár fotek v naší galerii 🙂