Den Země (duben 2022)

Zábavné soutěžní odpoledne s názvem „LESOHRA – Den Země v ZOO a za lávkou“ připravila na neděli 24. dubna ZOO Hodonín a Centrum ekologické výchovy „Dúbrava“. I letos se do příprav zapojil náš pobočný spolek a připravil jedno soutěžní stanoviště.

Den Země

Všichni jsme se těšili, protože poslední dva roky nebylo možné tuto akci pořádat, a pečlivě jsme chystali úkoly pro naše stanoviště, které jsme v souladu s názvem soutěžního odpoledne pojmenovali Lesohrátky s SPMP.  A kdo přišel, mohl si vybrat ze čtyř úkolů různé obtížnosti. Mrňouskové pomohli veverce najít v bludišti žalud, ti trochu větší si lámali hlavy nad tím, co se v lese smí a co nesmí nebo přiřazovali k názvu stromu list a plod a na odrostlejší školáky čekala ještě těžší spojovačka strom – list – plod – název. Ale málokdo zůstal jen u jednoho úkolu a mnozí si vyzkoušel i všechny.

I když nám příliš nepřálo počasí, bylo (nejen) u našeho stanoviště pořád plno. Za to, že účastníci odcházeli spokojení, patří dík manželům Goldschmiedovým s Katkou a Nadi Konečkové s Ondrou, kteří trpělivě účastníkům pomáhali s úkoly.  A taky Olinovi Soldánovi, který všechno pečlivě dokumentoval.