Navýšení příspěvků osobám se zdravotním postižením (prosinec 2022)

Dne 30. 11. 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dnem 1. 12. 2022 nabývá novela zákona účinnosti.

Díky této novele se zvýší příspěvek na mobilitu z 550 Kč na 900 Kč. Pro ty, kteří potřebují oxygenerátory a další přístroje na venkovní plicní ventilaci, se příspěvek
na mobilitu zvyšuje o dalších 2 000 Kč, bude tedy činit 2 900 Kč měsíčně. Zvyšuje se také příspěvek na schodišťové plošiny o 100 000 Kč.

Zvýšení příspěvku na mobilitu na 900 Kč se uskuteční automaticky, není potřeba o nic žádat. O přiznání příspěvku ve výši 2 000,- korun u lidí, kteří potřebují oxygenerátory a další přístroje na venkovní plicní ventilaci, je třeba žádat na Úřadu práce a svoji žádost doložit potvrzením od zdravotní pojišťovny o využívání tohoto přístroje.