Členské příspěvky na rok 2023

Děkujeme všem, kteří řádně zaplatili členský příspěvek za rok 2022. Od ledna je možné zaplatit příspěvky na rok 2023. Výše ročního členského příspěvku je 200 Kč pro členy s mentálním postižením a 300 Kč pro ostatní členy. Toto navýšení bylo schváleno členskou schůzí 25. 3. 2022 (viz informace v Občasníku). Úhradu proveďte, prosím, nejlépe převodem na účet 1668230257/0100 (nezapomeňte uvést jméno plátce). Osobně lze zaplatit příspěvky u paní Jarmily Čuprové například na některé z pořádaných akcí.