Jarní víkendový pobyt (květen 2023)

Pozvánka na víkendový pobyt s názvem „Od Andulky po žížalu“ už trochu napovídala, jaké bude tentokrát téma víkendového pobytu. Ještě větší nápovědou bylo úvodní přivítání, které začínalo větou: „A tak vás tady pěkně vítáme.“  Po dalších jedenadvaceti krátkých větách (Č, Ď, Y a podobně obtížná písmena jsme vynechali) zaznělo: „Začínáme!“ To už bylo jasné všem, že se budeme věnovat abecedě a písmenům.

Vyzkoušeli jsme si to hned první večer u A-Z kvízu. Nejprve soutěžily mezi sebou dvě skupiny dětí, pak si soutěž vyzkoušeli i rodiče. A mezi tím byl samozřejmě čas na tanec, který večer nikdy nesmí chybět.

Víkendový pobyt (květen 2023)

Sobotní dopoledne měli rodiče už tradičně volno pro sebe a my se s dětmi pustili do přípravy dárku maminkám, protože na neděli připadl Svátek matek. Každý si taky vybarvil začáteční písmeno svého jména. To pak stačilo nalepit na papír, trochu dozdobit a vznikl z toho krásný obrázek. I venku na hřišti jsme pokračovali v písmenkových hrách a hledali obrázky začínající na určené písmenko nebo se protáhli při písničce „Jede, jede mašinka, veze, veze písmenka…“

Úkoly na stanovištích, které jsme připravili na odpoledne, už byly určené pro děti i rodiče. A opět šlo o písmena – v bludišti hledalo jedno písmenko druhé, zpívaly se písničky podle obrázků, písmena se modelovala z plastelíny nebo znázorňovala vlastním tělem (zvládli jsme I, Y, X, T, H, M, Z, P, R, B, A i F). Za každý splněný úkol dostaly rodinky jedno písmeno.

Víkendový pobyt (květen 2023)

Na konci všechny čekal závěrečný úkol – složit z vysoutěžených písmen jedno důležité slovo. Téměř všichni z písmen A, Á, L, K, S složili slovo láska. No, vždyť je máj! Do večera pak všichni přemýšleli, kolik dalších slov se z těchto písmen dá složit. Aby byly hlavičky pěkně provětrané, zahráli jsme si ještě před večeří kroket. A kolik slov se podařilo (za daných pravidel) složit? Ti nejlepší dali dohromady 11, celkem jsme jich napočítali 16.

Večer jsme pokračovali opět v soutěžním duchu a s dětmi jsme hráli písmenkové BINGO. Po taneční vložce si opět zasoutěžili i rodiče při hře Město, jméno.

V neděli dopoledne jsme využili toho, že nám pořád přálo počasí, a rodiče s dětmi vyrazili na písničkovou stezku. Na 14 stanovištích museli nejprve najít chybějící slovo v písničce. Tu si pak nejen zazpívali, ale taky se protáhli při plnění úkolů.  Pokud si správně zapisovali příslušná písmenka, vyluštit na konci stezky tajenku byla hračka. Před obědem jsme ještě stihli dozdobit dárky pro maminky, popřát jim a zazpívat. A taky odměnit všechny úspěšné luštitele.

Víkendový pobyt (květen 2023)

Věříme, že si všichni pobyt užili, odpočinuli si, zabavili se. Děkujeme všem účastníkům, že se aktivně zapojili a Sylvě a Lauře, že nám v průběhu víkendového pobytu pomáhaly. Děkujeme Blance a Katce za přípravu a realizaci víkendového pobytu a Olinovi za to, že nám to, co jsme si vymyslely, připravil a sbalil a pak ještě všechno v průběhu víkendu fotil.

Za všechny organizátory – Jitka