Ohlédnutí za minulostí aneb začátky SPMP v Hodoníně

Při příležitosti 50. výročí vzniku SPMP v Hodoníně se nabízí zavzpomínat na jeho úplné začátky. Oslovili jsme proto jednu ze zakládajících členek, Mgr. Jiřinu Pilařovou, aby zapátrala v paměti a přiblížila nám, jak to vlastně tehdy bylo…

Žádná maminka nepřipustí, že zrovna jí by se mohlo stát, že její dítě nebude tak jako ostatní nebo dokonce postižené. Moje první dítě bylo normální, a tak jsem předpokládala, že i u druhého to bude obdobné.

Ohlédnutí za minulostí

Ve věku 6 měsíců jsem zjistila, že moje mladší dcera vyznačuje známky opožděného vývoje a vyhledala jsem v Brně odbornou lékařskou pomoc. V ordinaci MUDr. Vrzala, v roce 1970, jsme se seznámili s panem Františkem Halmem, který navštěvoval tohoto lékaře se svým synem Tomášem a v té době již pracoval pro SPMP Brno. Pan Halm nám poradil, abychom utvořili členskou základnu z rodičů mentálně postižených dětí přímo u nás v Hodoníně.

Ohlédnutí za minulostí

Začali jsme tedy hledat v Hodoníně a blízkém okolí rodiče těchto dětí. Do roku 1973 jsme našli cca 10 dětí různých věkových kategorií a založili jsme SPMP Hodonín. V počátku František Halm pomáhal hodonínské skupině s organizací a předával své zkušenosti rodičům postižených dětí formou přenášek a rozhovorů. Spolupracoval s námi také pan Ing. Vladimír Výleta, který pracoval jako ředitel v Ústavu sociální péče v Kyjově (a byl prvním předsedou SPMP Hodonín – pozn. red.).

Ohlédnutí za minulostí

Nově vzniklá skupina dětí a rodičů chodila cvičit do tělocvičny Základní školy na Gottwaldově náměstí v Hodoníně (v současnosti Masarykovo náměstí, obchodní dům IRO – pozn. red.). Protože jsem na této základní škole působila jako učitelka, dohodla jsem pro naši skupinu možnost používat tělocvičnu a také třídu ke schůzkám. Každý rodič cvičil se svým dítětem asi hodinu, minimálně jedenkrát v týdnu.

Ohlédnutí za minulostí

Po zřízení Ústavu sociální péče (dnešní Zelený dům pohody) v Bažantnici (v roce 1991, z iniciativy okresního výboru Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Hodoníně – pozn. red.) se stala předsedkyní hodonínského SPMP paní Mgr. Ludmila Švachová a (od roku 1993 – pozn. red.) také ředitelkou tohoto zařízení. Jako předsedkyně SPMP organizovala tábory, výlety a další společenské akce pro rodiče a děti.

Ohlédnutí za minulostí

Po její smrti zaujala její místo (v roce 2007) paní Ing. Jitka Soldánová, která je i členkou republikového výboru SPMP v Praze, byť sama nemá postižené dítě. Pokračuje v organizování táborů pro děti, zájezdů, jednodenních výletů, společenských akcí atd. V současné době nás Jitka průběžně informuje o dění v Praze a s maximálním nasazením organizuje veškeré společenské, kulturní a sportovní akce pro SPMP Hodonín. Jsme rádi, že ji máme!

Víkendový pobyt