Národní konference SPMP ČR (září 2022)

O víkendu 17. – 18. září 2022 se konala 17. Národní konference SPMP ČR v aule pražské České zemědělské univerzity, které se za náš pobočný spolek účastnily členky – Marie Ivivčičová, Anna Jurkovičová a Jitka Soldánová.

Součástí konference byl i sobotní odborný blok přístupný pro širokou veřejnost s názvem Můj domov II – Samostatný život a bydlení lidí s mentálním postižením. Během tohoto bloku zaznělo celkem 8 příspěvků a to jak ze strany rodičů, tak ze strany poskytovatelů služeb, nebo z pohledu krajské správy. Záznam této odborné části konference si můžete přehrát na zde.

V odpoledních hodinách byla zahájena vlastní 17. Národní konference SPMP ČR, která byla zároveň volební. Po přivítání a nezbytných úvodních procedurách byli oceněni noví čestní členové SPMP ČR. V další části programu proběhla volba nové předsedkyně SPMP ČR. Delegáty byla do čela organizace opětovně zvolena paní Ivana Ambrosová. Po představení jednotlivých kandidátů do republikového výboru a na pozici kontrolora SPMP ČR se uskutečnily tajné volby i do těchto orgánů.

Další den konference pokračovala ohlédnutím za uplynulým volebním obdobím. Hodnocení posledních čtyř let z pohledu organizace přednesla ředitelka SPMP ČR Camille Latimier, z pohledu pobočných spolků připravila prezentaci s přehledem, co se dařilo (ale i co se tak úplně nepovedlo) místopředsedkyně SPMP ČR Jitka Soldánová. Následovalo seznámení s finanční zprávou a po krátké přestávce byly vyhlášeny výsledky voleb. Za náš pobočný spolek byly do republikového výboru zvoleny Anna Jurkovičová a Jitka Soldánová, která se stala zároveň místopředsedkyní republikového výboru.

Na závěr delegáti projednali a schválili cíle a strategie na další volební období s názvem „BUDOUCNOST a SAMOSTATNOST aneb jak podpořit rodiny při plánování budoucnosti“.

Přejeme nově zvolenému republikovému výboru hodně elánu a nám všem, aby se co nejvíce cílů podařilo uskutečnit!