Členské příspěvky na rok 2024

Děkujeme všem, kteří řádně zaplatili členský příspěvek za rok 2023. Nyní je již možné zaplatit příspěvky na rok 2024. Výše ročního členského příspěvku je 200 Kč pro členy s mentálním postižením a 300 Kč pro ostatní členy. Úhradu proveďte, prosím, nejlépe převodem na účet 1668230257/0100 (nezapomeňte uvést jméno plátce). Osobně lze zaplatit příspěvky u paní Jarmily Čuprové například na některé z pořádaných akcí.

Děkujeme!