Občasník (květen 2015)

Vážení rodiče, milí přátelé!

Letošní první číslo Občasníku se k vám dostává v době, kdy už máme za sebou pár týdnů nového roku. Proto se v tomto čísle budeme věnovat nejen akcím, které připravujeme, ale vrátíme se i k těm, které už se letos uskutečnily a v krátkosti alespoň připomeneme události z konce loňského roku.

Na přelomu roku se začaly uskutečňovat změny SPMP ČR v souvislosti s přijetím nového Občanského zákoníku avizované již v loňském roce. Dotýkají se také naší organizace, proto prosím věnujte pozornost článku o členské schůzi v části Důležité informace.

Budeme rádi, pokud si z nabízených akcí některou vyberete a zúčastníte se. Ještě raději budeme, pokud nám sami dáte tipy na aktivity, o které byste měli zájem. A velmi si vážíme všech, kteří, i když se z jakýchkoliv důvodů našich akcí účastnit nemohou nám i stále zachovávají svou přízeň.

Přejeme vám všem pevné zdraví a příjemné jarní dny!

Jitka Soldánová

Přečíst občasník