Občasník (srpen 2014)

Vážení rodiče, milí přátelé!

Přinášíme vám další číslo našeho Občasníku, které tentokrát věnujeme Letnímu rehabilitačnímu pobytu pro mládež a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením, který se konal 27.7 – 9.8.2014 v penzionu Jana na Mlýnkách u Strážnice. Dvoutýdenní pobyt je největší akcí, kterou v průběhu roku pořádáme a na jeho přípravě a realizaci se kromě členů Okresní organizace SPMP ČR v Hodoníně podílí i řada dobrovolníků, kterým bych touto cestou chtěla poděkovat.

Zároveň bychom vás rádi pozvali na akce, které se v nejbližší době uskuteční
a informovali vás i o dalších, které nás do konce roku ještě čekají.

Ing. Jitka Soldánová

Přečíst občasník