Občasník (srpen 2017)

Vážení členové, milí přátelé!

Přinášíme Vám další informace z činnosti našeho pobočného spolku. Nejprve bychom Vás rádi pozvali na akce, které pro Vás připravujeme. Věnujte prosím těmto pozvánkám pozornost, samostatně již nebudou rozesílány. Zároveň bychom Vám chtěli krátkými články či fotografiemi připomenout události, které již proběhly.

Budeme rádi, když se do připravovaných akcí zapojíte a stejně tak přivítáme, když se budete podílet na vydání dalšího Občasníku svými postřehy, připomínkami či nápady.

Krásný zbytek léta Vám za SPMP ČR pobočný spolek Hodonín přeje

Jitka Soldánová

Přečíst občasník