Výlet do KOVOZOO, Velehradu a Modré (květen 2018)

Jednodenní výlet – to je vždycky trochu sázka do loterie. Vyjde počasí? Bude na všechno dostatek času? Bude se výlet líbit? Ale kdybychom se báli, že něco neklapne, tak bychom žádný výlet nikdy nemohli zorganizovat.

Výlet kovozoo

Protože se ale nebojíme, tak jsme letos naplánovali výlet do KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště spojený s návštěvou Velehradu. První otazník se podařilo zrušit předem. Na neděli 27. května předpověď hlásila krásné slunečné počasí.

Do KOVOZOO jsme dorazili poměrně brzy dopoledne, takže horko bylo ještě snesitelné a návštěvníků zatím docela málo. Vyrazili na prohlídku rozlehlého areálu a obdivovali úžasné výtvory vyrobené z kovového odpadu. Všechna zvířata v KOVOZOO, kterých je v současnosti kolem 250, jsou v životní velikosti a jsou dokonale propracovaná. U každého zvířete je zároveň i cedulka s údajem, kde žije, čím se živí a fotografie předlohy. Některé výtvory jsou dílem uměleckých kovářů, jiné vyrobili domácí kutilové nebo i sami zaměstnanci firmy.

Výlet

Kolem poledne jsme přejeli do nedalekého Velehradu. To už jsme věděli, že ani druhý otazník už nás nemusí trápit, protože času do objednané prohlídky jsme měli dost, takže jsme mohli zajít na oběd, na kávu, nebo na obojí ?.  Protože teplota byla víc než letní, docela jsme se těšili, že se ochladíme při prohlídce podzemí baziliky s expozicí MARTYRION  – svědkové víry 20. století. Velehradské martyrion uchovává věrnou kopii Palladia země české, reliéf Matky Boží s dítětem. Do orámování obrazu jsou vloženy ostatky národních světců sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. V labyrintu chodeb je vystavena i zlatá růže, kterou papež Jan Pavel II. věnoval Velehradu. Nachází se zde také rozsáhlá sbírka dochovaných románských kamenných fragmentů původní baziliky, zničené za husitských válek.

Prohlídka úzkých chodeb podzemí baziliky byla sice náročná, ale zároveň jsme se docela ochladili, takže jsme se rozhodli pro ještě jednu zastávku. A to v nedaleké Modré. Na prohlídku arecheoskanzenu už bychom sice neměli dost času ani sil, ale areál Živá voda jsme si nenechali ujít.

Expozice seznamuje s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní. Prošli jsme si i podvodní tunel, který se nachází se v hloubce 3,5 metru pod vodní hladinou, má délku 8 metrů a šíři 2 metry. Nahlédnout takto do světa pod vodní hladinou bylo určitě zajímavé.

A jak je to s třetím otazníkem? Jestli se výlet líbil? Věříme, že ano. Ale to už musí posoudit sami účastníci.

Další fotografie z výletu najdete ve fotogalerii!