Občasník (květen 2018)

Vážení členové, milí přátelé!

Rok 2018 je pro naši organizaci v mnoha ohledech významný. Na přelomu let 2018/2019 budeme slavit 50. výročí založení SPMP ČR (dříve Sdružení pro pomoc mentálně postiženým). A od založení SPMP v Hodoníně uplyne letos již 45 let. Připomínat si tuto významnou událost budeme po celý rok na našich akcích a setkáních.

V listopadu letošního roku se v Praze uskuteční volební Národní konference a jedním z úkolů této konference bude přijetí dokumentu o dalším směřování SPMP ČR. Děkujeme tímto všem, kteří se zapojili do dotazníkové akce, a pomohli tak zmapovat potřeby, přání i obavy členské základny.

Jitka Soldánová

Přečíst občasník