Členská schůze (březen 2020)

Členská schůze, kterou svoláváme jednou ročně, se konala v pátek 6. března v restauraci Marina v Hodoníně.

Členská schůze
(zdroj: Freepik)

Vzhledem k počasí a nemocem sice letos dorazilo méně členů než loni, i tak se nás ale sešlo celkem 43.

V první části členské schůze seznámila předsedkyně pobočného spolku přítomné se zprávou o činnosti a hospodaření za rok 2019 a plánem akcí.

Dále byli zvoleny delegátky na připravovanou Národní konferenci SPMP, která se uskuteční 28. listopadu v Praze. Zvolena byla paní Naděžda Konečková a paní Anežka Goldschmiedová, jako náhradnice pak paní Marie Ivičičová.

V rámci diskuze účastníci schůze debatovali o připravovaných akcích. A nezapomněli jsme ani na přání přítomným ženám k MDŽ.

Po schválení usnesení byla připravena beseda s paní Annou Jurkovičovou, ředitelkou Oblastního spolku ČČK Hodonín. Tématem besedy byly náhlé zdravotní příhody a využití seniorské obálky. Ta může být užitečná právě při neočekávaných stavech a být připravený na takovéto situace také patří k plánování budoucnosti. Zájemci si seniorskou obálku mohli rovnou odnést. Dalším zájemcům ji můžeme dodat, případně si ji mohou stáhnout i s návodem na vyplnění na webových stránkách města Hodonín.

Z dotazů, které besedu provázely, bylo zřejmé, že téma naše členy zaujalo. Určitě se k němu ještě při vhodné příležitosti vrátíme.

Fotografie z Členské schůze najdete jako vždy v naší fotogalerii!