Ocenění dobrovolníků

Město Hodonín oceňovalo dobrovolníky a byl mezi nimi i dlouholetý člen a podporovatel SPMP Hodonín Oldřich Soldán.

Ocenění dobrovolníků

Díky Olinovi, jak jistě víte, máme (mimo jiné!) například na všech našich akcích perfektně zajištěn veškerý materiál a pomůcky. Gratulujeme a děkujeme za všechen čas!
Více o oceňování najdete na stránkách Města Hodonín.

Ocenění dobrovolníků

Za fotky děkujeme Erice Hrbáčové.