Občasník (duben 2020)

Vážení přátelé, milí kamarádi,

touto dobou by za normálních okolností vrcholily přípravy na jarní víkendový pobyt. Vzhledem k nařízení Vlády ČR a s ohledem na ochranu zdraví všech našich členů bylo však nutné až do odvolání zrušit veškeré plánované akce. Z toho důvodu neproběhla lekce jógy se Sábou a neuskuteční se ani již zmíněný jarní víkendový pobyt na Kopánkách. O dalších akcích, které jsme na první polovinu letošního roku plánovali, Vám přinášíme informace níže a o jejich konání či nekonání Vás budeme průběžně informovat.

Přejme Vám všem krásné, i když trochu netradiční, prožití Velikonoc. A hlavně mnoho zdraví a dostatek sil při zvládání této nelehké situace!

Jitka Soldánová

Přečíst občasník