Občasník (prosinec 2020)

Vážení přátelé, milí kamarádi,

za normálních okolností bychom v Občasníku přinesli informaci o průběhu Společenského odpoledne, o tom, jestli na Mikulášskou i letos přišel kromě Mikuláše i čert s andělem a dalších akcích. Jenže doba není normální, ale covidová. A ta zamíchala plány nejen SPMP, ale mnohdy i plány osobními.

Když se však ohlédneme za letošním rokem z pohledu SPMP, nemáme se za co stydět. Přestože jsme některé akce museli vzhledem k opatřením úplně zrušit, velkou část akcí se nám podařilo uskutečnit. Ať už podle plánu, nebo v náhradních termínech či místech. A některé akce SPMP ČR se přesunuly do virtuálního světa, takže aspoň ti z vás, kteří mají přístup na internet, se mohli připojit k sérii online seminářů konference o bydlení lidí s mentálním postižením.

Co nám ale všem schází, je možnost osobních setkání, to nenahradí ani Občasník, ani online hovory.

Proto nám všem přeji do nového roku zejména dobré zdraví, hodně sil a optimismu při zvládání současné situace a věřme, že i příjemných setkání s milými lidmi.

Jitka Soldánová

Přečíst občasník