Občasník (listopad 2021)

Vážení přátelé, milí kamarádi,

přinášíme vám aktuální zprávy o akcích, které jsme pro vás připravili, a věříme, že bude možné je uskutečnit. Je třeba počítat s tím, že bude potřeba dodržovat opatření platná v době konání akce. O případných změnách budeme přihlášené účastníky včas informovat.

Věnujte, prosím, pozornost zejména termínům akcí. V minulém čísle bylo chybně uvedeno datum Mikulášského posezení a k přesunu ze soboty na neděli došlo rovněž u lekcí jógy. Také prosíme o dodržování termínů přihlášek na akce.

Přejeme vám všem pevné zdraví a pohodové podzimní dny.

Jitka Soldánová

Přečíst občasník