Občasník (leden 2022)

Vážení přátelé, milí kamarádi,

máme za sebou další rok, kdy naši činnost ovlivňovala epidemiologická situace v souvislosti s covid-19. Přesto se nám většinu akcí podařilo uskutečnit, i když některé v náhradních termínech. Zrušený nakonec musel být pouze jarní víkendový pobyt, jednodenní výlet plánovaný na červen a členská schůze, kterou nahradily informace v Občasníku. Ze stejného důvodu jsme nejeli ani na Společenské odpoledne do Brna. Mikulášská besídka sice také neproběhla, ale o mikulášské balíčky naši členové nepřišli, ty jsme rozeslali poštou nebo předali osobně.

Jaký bude letošní rok lze těžko předpovídat. Věříme ale, že se nám opět podaří v co největší míře realizovat setkání, která máme v plánu. S návrhem plánu akcí se můžete seznámit v části Připravované akce. Najdete tam rovnou i pozvánky na některé z nich.

V další části Občasníku přinášíme informace o akcích, které proběhly na konci loňského roku.

Těšíme se na setkání s vámi!

Jitka Soldánová

Přečíst občasník