Členská schůze a jednodenní výlet (duben 2023)

Pro konání členské schůze jsme tentokrát zvolili trochu netradiční místo – hostinec U Bartošů v Lanžhotě. A měli jsme k tomu hned několik důvodů. Členská schůze byla volební, letos si připomínáme 50 let od založení našeho spolku (to už za oslavu určitě stojí) a nápad zajet si na výlet do Lanžhota na posezení s písničkou s manželi Osičkovými přišel právě od našich členů. Spojit všechno dohromady se přímo nabízelo.

Členská schůze v Lanžhotě

Abychom všechno v klidu stihli, sešli jsme se v sobotu 15. dubna už v deset hodin dopoledne. Po nezbytné administrativě nás předsedkyně Jitka Soldánová seznámila se Zprávou o činnosti a hospodaření za loňský rok a taky s plánem akcí a rozpočtem na rok letošní. Po zprávě kontrolorky Ludmily Basovníkové přišla na řadu volba nového výboru a kontrolorky. Ty zvolili přítomní členové jednomyslně. Potěšilo nás, že o práci ve výboru projevily zájem i další naše členky, které tak nahradily odstupující manžele Svobodovy. Po diskusi, ve které jsme debatovali hlavně o chystaných akcích, následovala krátká přestávka, během níž nově zvolený výbor na své první schůzce zvolil předsedkyni a místopředsedkyni.

Následující čtyři roky tak bude výbor pracovat ve složení:

Jitka Soldánová – předsedkyně

Jarmila Čuprová – místopředsedkyně

Anna Jurkovičová – člen

Naděžda Konečková – člen

Jiřina Pilařová – člen

Sylva Pulkrábková – člen

Kontrolorka – Ludmila Basovníková

Po schválení usnesení staronová předsedkyně poděkovala končícím členům výboru, nově zvoleným popřála hodně energie a ocenila aktivitu všech přítomných členů.

To už se hodiny posunuly ke dvanácté a byl čas dát si oběd – vyhlášené lanžhotské řízky. Mezitím, co jsme si na nich pochutnávali, už se vše připravovalo k tomu, na co se všichni těšili asi nejvíc. Na písničky v podání manželů Osičkových. Nejprve jsme jen poslouchali, ale postupně jsme se osmělili a přidali se. Ani se nám nechtělo přestat. Ovšem autobus už byl na cestě, tak nám nezbylo nic jiného, než ještě rychle stihnout pár fotek, poděkovat a rozloučit se.

O pár dní později měla členská schůze ještě malé pokračování. Protože do Lanžhota ze zdravotních důvodů nemohli přijet končící členové výboru manželé Svobodovi, navštívila je předsedkyně Jitka Soldánová s manželem, aby jim osobně kytičkou a malým dárkem poděkovala za jejich dlouholetou přínosnou činnost ve prospěch lidí s mentálním postižením a za práci ve výboru. Ocenila elán, s jakým se práci v SPMP věnovali, zejména pak jejich iniciativu při pořádání prvních letních rehabilitačních pobytů. I když manželé Svobodovi nebudou pracovat ve výboru, přislíbili, že podle svých možností vždy rádi pomohou. Děkujeme!

Poděkování Svobodovým