Den Země (duben 2023)

Také v letošním roce jsme spolupracovali na zajištění Dne Země v zoo, který 23. dubna 2023 pořádala Zoo Hodonín a Centrum ekologické výchovy Dúbrava. Tématem bylo tentokrát „Mysli na les aneb Lesní hra“ a na našem stanovišti jsme pro účastníky připravili tematické úkoly různé obtížnosti tak, aby je zvládli všechny věkové kategorie od školkáčků až po velké školáky.

Starší děti se snažily přiřadit ke správnému stromu listy nebo plody, pro menší bylo připraveno lesní bludiště. A velcí i malí se mohli zamyslet nad tím, co se v lese smí a co bychom tam naopak dělat neměli. Kromě razítka do hrací karty si za úspěšné splnění úkolu odnášeli všichni účastníci i malou drobnost.

Den Země v zoo

Protože nám tentokrát konečně přálo i počasí, bylo u našeho stanoviště skoro pořád plno. Ale nikdo nemusel dlouho čekat, protože o všechno se starala už sehraná skupina našich členů –  manželé Goldschmiedovi s Katkou a Naďa Konečková s Ondrou. Fotodokumetaci zajistil Olin Soldán.