Občasník (srpen 2023)

Vážení přátelé, milí kamarádi,

od vydání posledního Občasníku uplynuly necelé tři měsíce a my jsme rádi, že jsme se s mnohými z vás během té doby setkali. O realizovaných akcích si můžete přečíst
ve druhé polovině Občasníku. V té první vám naopak přinášíme informace o tom, co nás v nejbližší době čeká.

Pozvánkám na akce prosím věnujte pozornost, a pokud máte zájem se akcí zúčastnit, přihlašujte se do uvedeného termínu.

Těšíme se na další společná setkání!

Jitka Soldánová

Přečíst občasník