Občasník (červen 2019)

Vážení přátelé, milí kamarádi,

připravili jsme pro Vás další číslo Občasníku, ve kterém Vám přinášíme informace o činnosti pobočného spolku SPMP Hodonín.

Věřím, že pro účastníky akcí budou články a fotografie milou připomínkou a pro ostatní třeba impulsem, aby se do těch dalších zapojili společně s námi.

Přejme Vám všem krásné léto a těšíme se na setkání na některé z dalších akcí.

Jitka Soldánová

Přečíst občasník