Členské příspěvky na rok 2021

Prosíme o úhradu členských příspěvků na rok 2021.

Členské příspěvky
(zdroj: Freepik)

Roční členský příspěvek činí 200 Kč za člena resp. 100 Kč za člena s mentálním postižením. V hotovosti jej můžete uhradit na nejbližší pořádané akci u paní Jarmily Čuprové. Příspěvek lze také uhradit buď převodem na účet č. 1668230257/0100 (uveďte vaše jméno kvůli identifikaci platby) nebo složenkou na adresu SPMP ČR pobočný spolek Hodonín, Erbenova 8, 695 03 Hodonín.

Děkujeme!