Občasník (duben 2021)

Vážení přátelé, milí kamarádi,

v současné době stále nemáme možnost setkávat se na akcích, které jsme plánovali. Osobní kontakt schází nám všem, ale věřme, že situace se zlepší natolik, že turnaj v bowlingu i jógu se Sábou budeme moct zorganizovat v náhradních termínech.

Prozatím není ani reálné, abychom uskutečnili členskou schůzi, na které Vás každoročně seznamujeme s výroční zprávou za předešlý rok a s plánem činnosti. Proto Vám zprávu k seznámení předkládáme alespoň touto formou (plán činnosti byl zveřejněný v Občasníku 4/2020). Dále se v Občasníku můžete dočíst, že ani teď úplně nezahálíme a na přípravě některých akcí pracujeme.

Přejme Vám všem dobré zdraví a optimismus!

Jitka Soldánová

Přečíst občasník