Občasník (duben 2022)

Vážení přátelé, milí kamarádi,

jsem ráda, že tentokrát nemusím Občasník začínat informacemi o zrušených akcích. Naopak, několik setkání už máme za sebou. O těch se dočtete v závěru Občasníku. Svoji pozornost však věnujte zejména těm akcím, které nás v nejbližší době čekají. Pokud se jich budete chtít zúčastnit, přihlašujte se, prosím, do stanoveného termínu, samostatné pozvánky na tyto akce již nebudeme rozesílat. Počet přihlášených účastníků je důležitý pro další zajištění akce.

Těšíme se na setkání s vámi!

Jitka Soldánová

Přečíst občasník