39. Společenské odpoledne SPMP (říjen 2023)

Společenské odpoledne by se za jiných okolností letos konalo v Brně. Už loni jsme se ale domluvili, že letos bude opět u nás v Hodoníně. Měli jsme k tomu dobrý důvod. Letos totiž slavíme 50 let od založení SPMP Hodonín. A to už je důvod k oslavě!

Pozvánka na společenské odpoledne

Společenské odpoledne se konalo 14. října 2023 pod záštitou starosty města Hodonín Libora Střechy a do kulturního domu v Mikulčicích se sjelo téměř 130 účastníků z SPMP Hodonín a Brno. Vzácnými hosty byli místostarosta města Hodonín Vojtěch Salajka a předsedkyně republikového výboru SPMP ČR Ivana Ambrosová.

Společenské odpoledne

Oba hosté poté, co předsedkyně SPMP Hodonín Jitka Soldánová Společenské odpoledne zahájila, přítomné účastníky pozdravili a popřáli nám k tak významnému jubileu. Jejich účasti si velmi vážíme a považujeme ji za ocenění naší práce. Pak už jen průvodkyně odpolednem Sabina Kozányová připomněla pár důležitých informací k programu a ke slovu, vlastně ke zpěvu, se dostala Lenka Mikušová s Františkem Vajlou ze skupiny Orion. Ti nám hráli k tanci a díky nim vládla skvělá atmosféra a parket byl téměř pořád plný.

Společenské odpoledne

 

Dalším zážitkem bylo vystoupení děvčat a chlapce z tanečního klubu Black and White. Na Společenském odpoledni vystupují už po několikáté a vždycky nás překvapí, co jejich rychlé nožky dokážou. Další představení bylo netrpělivě očekávané zejména dětmi. My jsme totiž věděli, že ne možná, ale určitě přijde i kouzelník Jirka Hadaš. Dočkali jsme se a někteří si s Jirkou i zakouzlili.

Společenské odpoledne

Pak už byl na řadě poslední blok písniček a museli jsme se pomalu rozloučit. Už teď se ale můžeme těšit na další Společenské odpoledne příští rok v Brně.

No a co popřát SPMP Hodonín do dalších let? Ať se mu daří přinášet lidem s mentálním postižením a jejich rodinám to, co od něj očekávají. A na všech akcích hodně pohody a spokojených účastníků.

Všechny fotky ze Společenského odpoledne najdete jako vždy v galerii.