Trunaj v bowlingu a členská schůze (únor 2024)

První akce roku 2024 byla v neděli 25. února hned dvojitá. Protože se turnaje v bowlingu pravidelně účastní velká část aktivních členů, rozhodli jsme se ho spojit s členskou schůzí. A i tentokrát se nás sešlo opravdu hodně, takže jsme opět zaplnili všechny dráhy. Máme radost, že mezi nás poprvé zavítal i Vašík s rodiči a taky Zdeněk se sestrou. Oceňujeme také, že někteří účastníci přišli i přesto, že v sobotu absolvovali ples.

Turnaj v bowlingu

Rozdělení na jednotlivé dráhy už nám šlo od ruky, protože každý si šel na tu „svoji“, takže jsme jen přiřadili nováčky (Vašíku, příště to bude taky dráha jedna). Zápal do hry byl velký a když se někomu podařilo shodit všechny kuželky, bylo to náležitě slyšet. Proto je jasné, že na hráče i tentokrát čekal zasloužený pohár (jak jinak než zmrzlinový).

Turnaj v bowlingu

Mezitím už se k nám připojili členové, kteří přišli až na členskou schůzi. Předsedkyně pobočného spolku SPMP Hodonín Jitka Soldánová seznámila přítomné se Zprávou o činnosti a hospodaření za loňský rok, a hlavně pak s plánem akcí a návrhem rozpočtu na rok 2024. O nejbližší akci (zájezd od Györu) a dalších plánovaných akcích se mluvilo také v diskusi. Těšíme se na setkání na některé z nich!