Zájezd do termálních lázní v Györu (březen 2024) – ZRUŠENO

Pro nenaplnění kapacity zájezdu zrušeno. Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče, milí přátelé!

Po delší odmlce vás opět zveme na jednodenní zájezd do termálních lázní v Györu. Lázně prošly rekonstrukcí a v areálu byl vybudovaný rozsáhlý aquapark. Změny se částečně týkají i samotného provozu termálních lázní, proto prosím věnujte pozornost i níže uvedeným informacím.

Termín: úterý 26. března 2024.

Odjezd: v 8:00 z Hodonína od autoservisu Chaloupka, Svatopluka Čecha 11 (termální koupele jsou otevřeny od 11:00). Dle domluvy je možný nástup na ČS Hrušky, případně na jiných místech.

Návrat: mezi 19:00 až 20:00 na stejné místo (dle dohodnutého odjezdu z Györu).

Cena: 900 Kč za osobu. V ceně je zahrnuta doprava a celodenní vstupné do části termálních koupelí (využíváme snížené skupinové vstupné).

Přihlášky: nejpozději do 10. března 2024 u Jitky Soldánové. V přihlášce je nutné uvést jméno, příjmení, rok narození účastníka a údaj, zda je účastník důchodce nebo držitel ZTP či ZTP/P průkazu. Bez těchto údajů nelze přihlášky akceptovat, stejně jako pozdní přihlášky. Abychom mohli čerpat skupinovou slevu, je třeba předem do termálních lázní poslat seznam účastníků.

Platba: zájezd je nutné uhradit rovněž nejpozději 10. března 2024 buď převodem na účet nebo v hotovosti u J. Čuprové nebo J. Soldánové. Číslo účtu je 1668230257/0100 – nezapomeňte prosím uvést do zprávy pro příjemce vaše jméno kvůli identifikaci platby. V případě zrušení přihlášky a zajištění náhradníka bude částka vrácena zpět v plné výši, v případě zrušení přihlášky bez zajištění náhradníka nelze platbu vrátit.

Informace: Všichni účastníci musí mít s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas a případně průkaz ZTP nebo ZTP/P, pokud ho vlastní.

V areálu je zakázáno konzumovat jídlo a pití přinesené z domu, jíst a pít u bazénu. V restauraci v budově lázní si lze během oběda vybrat jídlo z menu nebo formou bufetu. Platba v restauraci je možná pouze nabitými náramkovými hodinkami nebo bankovní kartou. Hodinky lze dobít bankovní kartou nebo hotovostí v eurech nebo HUF (1 euro = 350 HUF)
na recepci nebo v prodejnách.

Vstupné do saunového světa si lze dokoupit individuálně (vstupenka stojí 3000 HUF/osoba). Platbu je možné provést kartou, HUF nebo v eurech – při platbě v eurech se vrací pouze HUF!

Těšíme se na viděnou!