Občasník (prosinec 2018)

Vážení přátelé, milí kamarádi,

je za námi další rok. Rok, kdy jsme slavili 50. výročí založení SPMP a 45. výročí založení SPMP v Hodoníně. Těší mě, že se nám, kromě osvědčených víkendových pobytů, zájezdů, kulturních akcí a tábora, podařilo zařadit i nové akce, jakými byly například beseda o svéprávnosti a podpoře lidí s mentálním postižením, bowling nebo cvičení jógy. Vážím si toho, že jste se vyplněním dotazníku či účastí na besedě s pracovnicemi sekretariátu SPMP zapojili do přípravy Strategie SPMP ČR na roky 2019 – 2022, která byla 25. listopadu 2018 schválena na XV. Národní konferenci v Praze. Za to všechno bych chtěla poděkovat především Vám – rodičům a dětem i všem našim příznivcům. Za to, že se účastníte připravených akcí, že sledujete dění našeho SPMP, že nám fandíte. Poděkování patří i všem členům výboru za jejich spolupráci, Blance, Ivetě a Katce za energii, se kterou vymýšlí a následně i realizují víkendové pobyty, a také všem, kteří se podílí na přípravě a průběhu letního rehabilitačního pobytu za čas a nadšení, které do této náročné akce investují. A samozřejmě náš dík patří i těm, kteří naši činnost podporují ať už finančně, materiálně či spoluprací.

Přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, pohody a příjemných setkání s milými lidmi.

Jitka Soldánová

Přečíst občasník